top of page

KDO JSEM? 

Cílem mého života je naplňovat tato slova :

„Pro mě je celistvost klíčem k Životu. Jde o víc než jen o fyzickou energii, jde o vyzařování, jehož zdrojem je vnitřní jednota, Život námi pak volně proudí a vyzařuje z nás“.   Richard Moss

Jsem žena, která miluje život 

 

 a od počátku svého zrození jdu svou cestou. Od malička jsem cítila, že to, co tu ve společnosti žijeme, nemůže být tím skutečným, pravdivým a moudrým, co činí člověka šťastným. Nemohla jsem pochopit spoustu věci a tak díky mé nezměrné touze a vášní vše poznat a pochopit se mi postupně dostávalo nezbytných a moudrých odpovědi na své otázky, které mne zavedly k zahájení svého vlastního transformačního procesu.

Jelikož jsem se rozhodla v životě zvládnout, zažít a učinit opravdu mnohé (v souladu s čestnými úmysly), je pro mne můj Život životem krásným, hodnotným a smysluplným a se stále větším prozřením si sebevědoměji a odhodlaněji s velkou pokorou jdu stále dál a dál. Čím dál více se věnuji tomu co mne těší a naplňuje a do tvoření stále více ponořuji, vědomá si toho, že tak mohu být nejlépe prospěšná sobě i ostatním.

 

Těším se z toho - být Ženou a díky navrácení se k naším původním ženským energiím tak moci co nejlépe přispět k znovuzrození Dobra a Harmonie na Zemi.

 

Jsem šťastná, že mohu být a společně Tvořit s manželem, se svými dětmi, vnoučaty, přáteli a jejich dětmi, být v kontaktu se “starými” dobrými přáteli, a poznávat mnoho lidí nových a být jim na jejich cestě inspirací a přínosem, stejně tak, jako oni jsou mě. Propojovat se a společně Tvořit v Lásce a Radosti, vnímám jako jednu z nejdůležitějších věcí v našich životech.

Krásnou a velmi přínosnou pro mne je dlouholetá práce s lidmi

Jsem rozmanitý člověk, profese byla různorodá - ve školství, v neziskové organizaci pro ohrožené děti, v nadnárodní korporací, ...; kde jsem získala cenné zkušenosti, překonávala různé překážky k rozvoji a uspokojení lidí. 

S otevřením vlastního podnikatelského Projektu "Rozvoj Osobnosti" (kouč, mentor, lektor) a Rodinného Projektu (wwwbozikolace.cz), se mi otevřel nový, málo poznaný obzor k úctě svých předků. Cesta po stopách rodových kořenů mě zavedla dál na Cestu Pravdy, která je stále veřejnosti zamlčována. Učím se hledat Lásku, jež je vždy skrytá uvnitř každé lekce, kterou mi život udělí. Již několik let intenzivně studují vědecké a Duchovní znalosti smyslu Života, starodávných symbolů, Znalosti starodávných civilizací, dějiny našich předků. Velice zajímavé a příkladné je jak žili, v co věřili, jakými ZÁ- KONY se řídili. Tato vášeň poznání mě zavedla k absolvování roční školy “Slovanství a ceremoniálních práci”, a slovanské bohyně mne přitáhly tak, že jsem  vystudovala “Školu kněžek”.  Společenství žen, které jsou v souladu s harmonií ženského těla a Duše, se popisuje velmi těžko, čím žena musí projít a co PROŽÍT, aby se stala ŽENOU - s velkým písmenem Ž, zářící energii a síly Lásky, kterou nezištně rozdává kolem sebe. 

Mezi moje nejdůležitější zásady patří neustálý rozvoj, zdokonalování vědomostí , znalostí a zkušeností, prohlubování vnitřního klidu a odvahy. Kromě absolvování akademického studia psychologie, pedagogiky, etopedie jsem prošla mnoha vzdělávacími semináři, workshopy, sebepoznávacími kurzy, výcviky terapie, ad. Přečetla jsem stovky knih, a vlastně nejde ani tolik o knihy jako čtivo, ale o pochopení nalezeného zrnka  Pravdy a praktické využití Znalosti, které je v nich obsaženo. Mohu říct, že celistvé pochopení Pravdy a smyslu Života mi odkryla kniha "Allatra", od Anastasie Novych, která obsahuje unikátní vědecké poznatky. Tyto Znalosti jasně ukotvily mé představy o světě a sobě samé. Objevila jsem své dary, kterých si vážím a pochopila další pravdy, které k člověku přicházejí, když se ponoří do nalézání vnitřní rovnováhy, která souvisí s hledáním smysluplné realizace v Životě.

Nové zkušenosti a prožitky mého poznání podstaty sama sebe a podstaty světa, mne obohacují a osvobozují od všech strachů (a že přicházejí) a transformují se na Lásku ke všemu. Nejsem ten samý člověk, prošla jsem takzvanou zkušenosti probuzení, která změní úhel pohledu na to, kdo vlastně jsme. A když změníme vnímání sebe, nejsme už nikdy stejní. Stala se ze mě Žena, která ví, co chce a svůj Život si vědomě vytváří. Žena, která se miluje a umí lásku přijímat i rozdávat. Žena, která si váží toho, kdo je a kým je. Žena, která upřímně a ráda pomáhá lidem, zároveň i aktivně jedná, sebezdokonaluje a rozvíjí se. Žena, která se umí radovat, povzbuzovat a smát sama sobě.

 

Po všech nově nabitých znalostech a zkušenostech jsem se vrátila k normálnímu životu s jiným vnímáním a přístupem, na cestu propojení k smysluplnému prožívání každodenního života – ŽÍT V LÁSCE a HARMONII v souladu se SEBOU, Všemi a vším na této krásné ZEMI.

 

Pokud chcete dosáhnout a svobodně prožívat naplněný, smysluplný a radostný život v hojnosti, ráda pomůžu na Vaší cestě.

 

Přeji Vám krásný den a těším se na setkání s Vámi.

 

Mgr. Beatrice Jadlovcová 

KOUČ Života a štěstí

Kontakt:  773 282 375, email: jadlovcovabeatrice@gmail.com

bottom of page